МАНІФЭСТ
Дэкларацыя правоў студэнтаў
Мы, студэнты і моладзевыя арганізацыі, Рэспублікі Беларусь, усведамляючы ўсю важнасць выканання ў Навучальных установах прынцыпаў праў чалавека, акадэмічных вольнасцяў, студэнцкага самакіравання і асноўных прынцыпаў Балонскага працэсу, стварылі Дэкларацыю правоў студэнтаў. Дадзеная дэкларацыя засноўвываецца на Ўсеагульнай дэкларацыі праў чалавека і іншых міжнародных дакументах пра правы чалавека, а таксама на падставе хартыі ўніверсітэтаў, балонскай дэкларацыі і іншых міжнародных і беларускіх дакументах пра вышэйшую адукацыю. Правы, запісаныя ў Дэкларацыі правоў студэнтаў Беларусі распаўсюджваюцца на навучэнцаў, якія навучаюцца ў сярэднеспецыяльных і вышэйшых навучальных установах, аспірантаў, магістрантаў (Далей у дэкларацыі – студэнты). Кожны студэнт павінен валодаць усімі правамі, што абвяшчаюцца дадзенай Дэкларацыяй, незалежна ад формы навучання (дзённая, вячэрняя, завочная, дыстанцыйная), асновы навучання (бюджэтная, платная, кантрактная), нацыянальнага ці сацыяльнага паходжання, маёмаснага становішча, росы, колеры скуры, гендарнай прыналежнасці, сэксуальнай арыентацыі, палітычных, ідэалагічных, рэлігійных і іншых перакананняў.
Частка I
Сістэма адукацыі
Артыкул 1. Права на атрыманне бясплатнай адукацыі.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 2. Права на ўдзел у рэфармаванні вышэйшай школы.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 3. Права на доступ да ўсіх нарматыўных актаў, што датычны сістэмы адукацыі.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 4. Права на кіраванне навучальнымі ўстановамі праз удзел у прыняцці рашэнняў любога ўзроўня, у тым ліку права на выбар кіраўнікоў навучальнымі ўстановамі (дэкана, рэктары, дырэктары).
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 5. Права на стварэнне студэнцкага самакіравання і ўдзел у яго дзейнасці. Любы студэнт мае права не з'яўляцца чальцом дадзенага самакіравання.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 6. Права на атрыманне адукацыі па абранай спецыяльнасці.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 7. Права на ўдзел у размеркаванні рэсурсаў і інфармацыю пра бюджэт навучальных устаноў.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 8. Права на вольны год для выпускнікоў школ, бакалаўраў і магістрантаў.
Принцип "gap year" это нормальная западная практика и он включает в себя годовую отсрочку от армии для выпускников школ (абитуриентов), выпускников университета (потенциальных магистрантов), магистрантов (потенциальных аспирантов).

Для школьников это даёт возможность в 10-11 классах сконцентрироваться на учебе в школе, а не подготовке к поступлению, тем самым школьные знания усваиваются лучше, а получаемый средний балл после 11 класса значительно выше. После чего у абитуриентов есть целый год на подготовку к поступлению и выбору специальности: дополнительные занятия по профильным предметам, повторение материалов, профессиональная ориентация. Всё это способствует более осознанному выбору для абитуриентов и повышает их шансы на поступление на желаемую специальность.

Для выпускников программы бакалавриата (первая ступень высшего образования) и магистрантов (вторая ступень высшего образования) также должен быть предусмотрен свободный год или, как его называют на западе, академический отпуск. Данный год позволяет выпускникам определить, желают ли они продолжать учёбу или начнут профессиональную карьеру.
Частка II
Вучэбны працэс
Артыкул 9. Права на вольны выбар мовы навучання, у адпаведнасці з законам Рэспублікі Беларусь "Пра мовы ў Рэспубліцы Беларусь".
Обучение на белорусском языке является правом студентов.
Артыкул 10. Права на стварэнне індывідуальнага плану навучання.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 11. Права на вольнае наведванне лекцыйных заняткаў.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 12. Права на датэрміновую здачу сесіі.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 13. Права на акадэмічны адпачынак.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 14. Права на аб'ектыўную і непрадузятую адзнаку ведаў.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 15. Права на выбар выкладчыка і адзнаку яго працы.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 16. Права на асабістую бяспеку падчас навучання.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 17. Права на свабодны доступ да адукацыйнай установы.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 18. Кожны студэнт валодае свабодай ад прымусовай працы, непасрэдна не звязанай з адукацыйным працэсам.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 19. Права на ліквідацыю акадэмічнай запазычанасці. Ніхто не мае правы браць са студэнтаў гроша за кантроль ведаў, у тым ліку адпрацоўкі, залікі, іспыты і курсавыя.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 20. Права на якаснае матэрыяльна-тэхнічнае і інфармацыйнае забеспячэнне.
Артыкул у распрацоўке
Частка III
Грамадска-палітычныя правы
Артыкул 21. Права на свабоду студэнцкіх асацыяцый і сходаў. Ніхто не абавязаны ўступаць у якую-небудзь асацыяцыю.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 22. Права на свабоду перакананняў і на вольны выраз іх; гэта права ўключае волю бесперашкодна прытрымвацца сваіх перакананняў і свабодна шукаць, атрымліваць і распаўсюджваць інфармацыю.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 23. Універсітэт з'яўляецца тэрыторыяй свабоднай ад ідэалогіі. Ніякая ідэалогія не можа быць усталявана ў якасці адзінай правільнай і абавязковай для вывучэння.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 24. Права на вольнае атрыманне, захоўванне і распаўсюд інфармацыі, у тым ліку воля выдання студэнцкіх СМІ.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 25. Права выбіраць і быць абранымі ў органы дзяржаўнага кіравання. Ніхто не можа быць прымушаны да галасавання.
Артыкул у распрацоўке
Частка IV
Сацыяльна-эканамічныя правы
Артыкул 26. Права на студэнцкі інтэрнат і добрыя ўмовы пражывання ў ім.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 27. Права на ўдзел у кіраванні студэнцкімі інтэрнатамі.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 28. Права на здаровыя сацыяльна-гігіенічныя ўмовы навучання.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 29. Права на кругласутачны доступ да студэнцкага інтэрната.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 30. Права на стыпендыю не ніжэй пражытковага мінімуму. Ніхто не можа распараджацца стыпендыяй студэнта, за выключэннем яго самога. Студэнта могуць пазбавіць стыпендыі толькі за дрэнныя паказчыкі ў вучобе.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 31. Права на сацыяльную падтрымку з боку дзяржавы, у тым ліку на ільготы і атрыманне крэдыту.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 32. Права на забеспячэнне студэнтаў з інваліднасцю ўсімі неабходнымі ўмовамі для вочнага і дыстанцыйнага навучання.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 33. Права на самастойнае працаўладкаванне і сумяшчэнне працы і адукацыйнага працэсу.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 34. Права на размеркаванне і права на адмову ад размеркавання для студэнтаў. Студэнт у праве вырашаць скарыстацца яму паслугамі Ўніверсітэта ці атрымаць свабодны дыплом.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 35. Права на вольнае перасоўванне унутры краіны і за яе межамі. Любы студэнт можа бесперашкодна пакідаць і вяртацца ў краіну.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 36. Права на якаснае і бясплатнае медыцынскае абслугоўванне.
Артыкул у распрацоўке
Частка V
Рэалізацыя асобы студэнта
Артыкул 37. Права на самарэалізацыю і ўмовы для ўсебаковага культурнага, творчага і інтэлектуальнага развіцця.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 38. Права на свабоду сумлення.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 39. Права на вольны час і вольнае распараджэнне ім.
Артыкул у распрацоўке
Артыкул 40. Права на свабоду ад дыскрымінацыі па якім б там ні было прыкметам.
Як то: у адносінах полу, расы, колера скуры, мовы, рэлігіі, палітычных ці іншых перакананняў, нацыянальнага ці сацыяльнага паходжання, прыналежнасці да нацыянальных меншасцяў, маёмаснага становішча, месца нараджэння ці іншых акалічнасцяў.
Подпіс за Дэкларацыю!
Запоўніце дадзеную форму, каб падтрымаць Дэкларацыю правоў студэнтаў сваім подпісам. Ваш подпіс вельмі важны для рэалізацыі правоў студэнтаў.
Вялікі дзякуй!
Ваш подпіс гэта першы крок да перамогі.